Lifestyle Rss Feed
  • การใช้ชีวิตไม่ติดดินแต่ติดน้ำของชาวบาจาว ชาวบาจาวอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ ประเทศฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในทะเลทั้งชีวิต เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ ชนเผ่าทะเล (sea gypsies หรือ sea nomads) ตั้งแต่เกิดจนเติบใหญ่ ที่พำนัก ที่วิ่งเล่น คือ ใจกลางมหาสมุทรเท่านั้น เขาสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้ยาวนานมาก และส่วนใหญ่ เท้าแทบจะไม่ได้แตะพื้นดิน เว้นเสียแต่ว่าจะขึ้นบกมาขายปลา ขายแตงกวาทะเล สร้างเรือใหม่ หรือทำพิธีฝังศพเท่านั้น ถึงแ...
New Stories

เนื่องจากปัจจุบันมีวิชาอินเตอร์จำนวนมาก เช่น IELTS TOEIC TOEFL และวิชาอื่น ทำให้น้องๆ หลายคนสงสัย วิชา IELTS คืออะไร , TOEIC คืออะไร วันนี้พี่จะมาสรุปให้ฟัง สรุปวิชาอินเตอร์ ยอดฮิต IELTS คือข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ Engl...
by dogTech
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 4/2559 ได้กล่าวว่า การบริหารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ หลังสิ้น...
by dogTech
กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ระหว่างวันที่ ๒๐ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ รวม ๙ กิจกรรม ได้แ...
by dogTech
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการของสมาพันธ์นักเภสัชวิทยาแห่งเอเชียและแปซิฟิก "Asia Pacific Federation of Pharmacologists (APFP) ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคล...
by dogTech
พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานอาเซียนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และมีพิธีการตรวจสอบระบบและความพร้อมของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรับมอบเค...
by dogTech
โดยนำเสนอข้อมูลรูปภาพและวีดีโอ ในกิจกรรมตามภารกิจในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการแชร์ผ่าน Socail Media มากที่สุดของผู้เข้าแข่งขัน การประชาสัมพันธ์ของผู้แข่งขัน อ่านต่อ ASEAN Connectivity...
by dogTech
กิจกรรม Champions #GoThailandGoASEAN แข่งขันท่องเที่ยววิถีไทย วิถีอาเซียน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบคัดเลือก ผ่านกิจกรรม hashtag #GoThailandGoASEAN จะพิจารณาการคัดเลือกจากการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ เกี่ยวกับท่อ...
by dogTech
ผลการจัดอันดับของชาริตีส์เอดฟาวเดชัน (ซีเอเอฟ) พบว่า เมียนมาเป็นประเทศที่ผู้คนใจบุญมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกประจำปี 2558 ส่วนไทยใจบุญมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก ซีเอเอฟซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในอังกฤษเผยดัชนีการให้ประจำปี 25...
by dogTech
สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงฮานอยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานประเพณีลอยกระทงในเวียดนาม ที่โรงแรม Hanoi Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยใ...
by dogTech
นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ซึ่งในปีนี้มีโฮมสเตย์ที...
by dogTech
20 ตุลาคม 2558 - กรุงเทพฯ NEW VIEW NEW EYES เทศกาลละครกรุงเทพ เปิดมุมมองใหม่ ให้คนกรุงต่อเนื่องปีที่ 13 พบการแสดงสดใหม่กว่า 60 เรื่อง 200 รอบ ตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤศจิกายนนี้ ที่หอศิลป์กทม. แยกปทุมวัน สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬ...
by dogTech
ประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหป...
by dogTech
PUB, Water Agency สิงคโปร์มีแผนที่จะสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4 เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำและให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของแหล่งน้ำในสิงคโปร์ โดยโรงงานแห่งใหม่จ...
by dogTech
ปัญหาด้านเอดส์เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งอาเซียนจะต้องสร้างความเข้มแข็งสำหรับการเป็นภูมิภาคที่ปลอดเอดส์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน อ่...
by dogTech
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขกลุ่มประเทศอาเซียน หรืออาเซียน ซอมเอชดี (ASEAN SOMHD) ให้สัมภาษณ์ว่า จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั...
by dogTech
คณะกรรมการวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Commission for Culture and the Art :NCCA) จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 : ค่ายแห่ง...
by dogTech
ยาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่เป็นประเด็นสำคัญของอาเซียนโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องดำเนินการในระดับชาติและระดับภูมิภาคควบคู่ไปในแง่ของการป้องกันการรักษาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อ่...
by dogTech
ในโอกาสที่อาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซียนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "รางวัลประชาชนอาเซียน (ASEAN Peoples Award) ภายใต้หัวข้อหลัก "ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง (...
by dogTech
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE การบินไทย, Hivesters.com และ PORTFOLIOS*NET จัดทริปพาสื่อมวลชนล่องใต้โปรโมทชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว ในโครงการประกวดสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยว Green Range...
by dogTech
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ "โอกาสและพื้นท...
by dogTech
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)เห็นด้วยกับแผนของการดำเนินในการประชุมพิเศษของที่ประชุมในบรูไนดารุสซาลาม ภายหลังจากการยอมรับปฏิญญาในการขจัดการความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในอาเซ...
by dogTech
การประชุมครั้งที่ห้าของคณะกรรมการอนุภูมิภาคในประเด็นหมอกควันมลพิษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MSC Mekong) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีรัฐมนตรีและตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านที่ดินป่าไม้และหมอกควันจากประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่า, ไท...
by dogTech
ศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHACentre) เริ่มโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่การจัดการภัยพิบัติจากประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใต้โครงการศูนย์บริหารACEโดยเจ้าหน้าที่จะได้มีส่วนร...
by dogTech
แนวคิด OVOP หรือ One Village, One Product เริ่มต้นที่จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่นในปี 1979 และกลายเป็นหนึ่งในโปรแกรมทางเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาค เนื่องจากวิธีการในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ...
by dogTech
ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาให้อาเซียนเป็นครัวโลกในการผลิตมากมายไม่มีที่สิ้นสุดของอาหารที่อร่อยและมีสีสันน่าสนใจจากหลากหลายวัฒนธรรมในอาเซียนเช่น สะเต๊ะ, ลักซา, ต้มยำ เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการผสมผสานที่ละเอียดอ่อน...
by dogTech
byEditor Thekob Tourismthailand.org/AECAug 11, 2015 รัฐบาลไทยมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาค ...
by dogTech
มณฑลกุ้ยโจวนั้นเป็นมณฑลที่อยู่ติดกับมณฑลหยุนหนานซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองไทยและ AEC มากที่สุดนั้นมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศไทย ส่วนคนนั้นมีประมาณครึ่งหนึ่งของไทย นอกจากทรัพยากรธรรมชาติมากมายและแหล่งท่องเที่ยวที่...
by dogTech
การสนับสนุนการเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกันในกลุ่มผู้หญิงระดับผู้ประกอบการของอาเซียนเป็นไปในรูปแบบห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค โดยผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถสร้างการเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้มากขึ้นจากเดิมและสร้างฐานกา...
by dogTech
เหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลสร้างความสั่นสะเทือนต่อความรู้สึกของคนไทยหลายคนที่เห็นข่าว พิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย เชื้อสายเนปาล ซึ่งอยู่ในวันเกิดเหตุยังจำความรู้สึกแห่งการสูญเสียนั้นได้ติดตา โดยเฉพาะ...
by dogTech
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ว่า วธ. ได้รับโจทย์ เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก ในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนจึงจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมฯขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความล้ำสม...
by dogTech
จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมโดยคนไทยมุสลิมส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาเลย์ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเช่น นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลาและสตูล การส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญและจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานขอ...
by dogTech
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. จะเร่งผลักดันให้ไทยกลับมาติด 1 ใน 20เมืองแฟชั่นของโลกภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ หลังจากเมื่อปี 2547 ไทยเคยติดอันดับสูงสุดถึงอันดับที่ 17 จากการส่งเ...
by dogTech
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงจัดทำแสตมป์ที่ระลึกจากการออกแบบร่วมกันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง "เอกภาพ" ของอาเซียนอย่างเป็นทางการซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2015 เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของการออกแบบในลักษณะของความเป็นปึกแผ่น...
by dogTech
นายซาฮิด ฮามาดี รมว.กระทรวงมหาดไทย แถลงผลการหารือระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และองค์กรระหว่างประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเมื่อวันพฤหัสบดี ว่า ประเทศสมาชิกต่างเห็นให้มี...
by dogTech
นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวต่อที่ประชุมที่มหาวิทยาลัยการจัดการของสิงคโปร์โดยวิตกังวลกับอัตราผู้สูงวัยในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบจะมากกว่าประเทศอื่นๆที่เผชิญกับปัญหาเดียวกันนี้ เช่นญี่ปุ่น เกาหลีใ...
by dogTech
ระฆังสำริดขนาดใหญ่ไปถึงวัดแห่งหนึ่งในเมืองทวายปลายเดือนที่ผ่านมา มีรูปลักษณ์คล้ายกับอีกใบหนึ่ง ที่วัดมหาเจดีย์ชเวดากองในนครย้างกุ้ง ใบนี้หล่อขึ้นในนครมัณฑะเลย์ ด้วยเงินบริจาคอันเป็นมหาศรัทธาของชาวพุทธ . -- ภาพ: GNLM. ทา...
by Editor
สวธ. เตรียมแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย - อาเซียน ถือเป็นมรดกร่วม หวังดึงคนไทยสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองเพิ่มขึ้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดรายการ สืบสายใย...ผ้าไทย - อาเซียน เพื่อ...
by Editor
ราษฎรชาวเน็ตจำนวนหนึ่งมองว่า มันก็แค่กิจกรรมบันเทิงเพื่อคลายร้อนธรรมดาๆ เหมือนกับสาวๆ สวมบิกินีไปเดินกันตามชายหาด แต่หลายคนมองว่า ปรากฏการณ์แบบนี้แสดงให้เห็นการล้มป่วยของสังคมคอมมิวนิสต์วเวียดนาม เนื่องจากไม่ใช่วัฒนธรรม...
by Editor
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้การเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปลายปี 2558 โดยกรมศิลปากร ได้...
by Editor
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ของไทย อาจไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่ในมุมของผู้ประกอบการมองว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะพบว่า ค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงเป็นอันดับ 3 หากเปรียบ...
by Editor
Page 1 of 5 1 2 3 4 5 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ