ลบ แก้ไข

ภาษาพม่า อาเซียน

ภาษาพม่า อาเซียน
thaimtb.com


คำทักทาย

สวัสดี     มิงกะลาบา      มิง-กะ-ลา-บา     
ขอบคุณ    เจซูติน บาแด     เจ-ซู-ติน-บา-แด     
สบายดีไหม    เนก็องบาตะล้า     เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า     
ยินดีที่ได้รู้จัก    ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด     ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด     
พบกันใหม่    อะติดตุ๊ย     อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย     
ลาก่อน    เจ๊ะ โจร แม่     เจ๊ะ-โจน-แม่     
นอนหลับฝันดี    อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ     อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ     
เชิญ    ดี เน ยา มา     ดี-เน-ยา-มา     
ใช่    โฮ๊ะ เด     โฮ๊ะ-เด     
ไม่ใช่    มาโฮ๊ะบู     มา-โฮ๊ะ-บู     
อากาศดีจัง    ยาดิอุตุเกาแน่     ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่     
อากาศร้อนมาก    ยาดิอุอุตุปูแด่     ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่     
อากาศหนาวมาก    ยาดิอุตุเอแด่     ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่     
ไม่เป็นไร    ปามามับชิบบู     ปา-มา-มับ-ชิบ-บู     
ขอโทษ    เตา บั่น บ่า เต่     เตา-บั่น-บ่า-แด่     
วัสดีตอนเช้า    มะแนะมิงกะลาบาชิ่น     มะ-แนะ-คีน-มิง-กะ-ลา-บา-ชิ่น     
สวัสดีตอนเที่ยง    เนะเหล่มิงกะลาบา      เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา      
สวัสดีตอนบ่าย    นิเหล่มิงกะลาบา      เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา        
สวัสดีตอนเย็น    เงียะเหน่มิงกะลาบา      หยะ-เหน่-คีน-มิง-ก-ะลา-บา      
ราตรีสวัสดิ์    เอ็กแมต กองบ่าเซ่      เอ็ก-แมต-กอง-บ่า-เซ่      
คุณสบายดีไหม    เนเก้าบาตะล่า      เหน่-กอง-แยะ-ลา     
ฉันสบายดี ขอบคุณ    เนก็องบาเด เจซูบ่าแบ     เน-กอง-บ่า-แด่- เจ-ซู-แบ             
งานยุ่ง    เชาเด่     โชะ-แด่     
ฉันชื่อ…    จะมะ/จะหน่อ น่าแมก๊ะ ...      จะ-มะ/จะ-หน่อ หน่า-แหม่-กะ ...      
ฉันเป็นคนไทย    จะมะ/จะหน่อ โยเดีย ลูเมียว พยิ่ด แด     จะ-มะ/จะ-หน่อ โย-เดีย-ลู-เมียว พะ-หยิ่ด แด     
ฉันอายุ...ปี    จะมะ/จะหน่อ อเต๊ด ... นิด     จะ-มะ/จะ-หน่อ อะ-แต๊ะ ... นิด     
ยินดีที่ได้รู้จัก    เตว้ ยะต่าวานต่าบ่าแด่     ตะ-เว้-ยะ-ต่า-วาน-ต่า-บ่า-แด่     
ลาก่อน    ต๊า ตา       ต๊า-ตา       
ดูแลตัวเองนะ    ดู้ดู่ดู่กะยิ้วไซ้นา     ตุ้-ห่า-ตู่-กะ-ยุ-ไส้-บ่า        
ขอโทษ    กะด้อ     กะ-ด้อ     
กรุณาช่วยฉันหน่อย    เจซูพิ่วบี กูยีบา จะมะ/จะหน่อ     เจ-ซู-พิ่ว-บี กู-ยี-บา     
ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม    เองตาตัวเคว่นพิ่วบ่า     เอง-ตา-ตัว-เคว่น-พิ่ว-บ่า     
ขอให้มีความสุข(คำอวยพร)    ปายเส่      ชาน-ต่า-บ่า-เส่     
คุณพูดอังกฤษได้ไหม    อิงลิชสะก้าเปียวตัดล่า     อิง-ลิด-สะ-กา-เปียว-ตัด-ล่า     
เปิด    พ้วย     พวิ้น     
ปิด    เป้ก     เป้ก     
ทำงาน    อะลกลก     อะ-โละ-โล่ะ     
หิว    ไบซ้าเดะ      ไบ้-ส่า     
กิน    ซา     ซา     
กระหาย    หยี่ส่าเด่     เหย่-ส่า-เด่     
ดื่ม    เต้า     เต้า     
อิ่ม    วะบี     วะ-บี     
ร้อน    ปู่เด่     ปู่-แด่     
หนาว    ชานเด่     ชาน-แด่     
ง่วงนอน    เอ๊กไง่เด่     เอ๊ก-ไง่-แด่     
สบาย    เหน่     เหน่     
ไม่สบาย    เหน่มะเก๊าบู๊     เหน่-มะ-เกา-บู     
มีความสุข    เซ็กเปี่ยวเด่     แซะ-เปี่ยว-แด่     
เหนื่อย    ม๊อเหน่     มอ แด่     
ชอบ    ใจ้เด่     ใจ้-แด่     
ไม่ชอบ    มะใจ้บู๊     มะ-ใจ้-บู     
นั่ง    ไถ่     ไถ่     
นอน    เอ๊ก     เอ๊ก     
ยืน    ท่ะ     ท่ะ     
เดิน    ลางเช่า     ลาน-เช่า     
วิ่ง    ปี     ปี     
ฉันทำงาน    จะนออะลกลก     จะ-มะ-อะ-โละ-โละ-เหน่-แด่     
ฉันทานข้าว    จะนอเทเมซา     จะ-มะ-ทะ-มิน-ซา-เหน่-แด่     
เธอทำงานเหนื่อย    คัมยาม๊อเหน่อะลกลก     จะ-มะ-อะ-โละ-มอ-แด่    
เขาหิวน้ำ    ตูหยี่ส่าเด่     ตู่-เหย่-ส่า-แด่

อาหาร

อาหารเช้า     เมเนะซะ     เม-เนะ-ซะ     
อาหารกลางวัน    ฉเรซะ     ชะ-เร-ซะ     
อาหารเย็น    ยะซะ     ยะ-ซะ     
อาหารค่ำ    ยะซะ     ยะ-ซะ     
ข้าว    แฮะ     แฮะ     
น้ำ    หยี่     หยี     
น้าชา    หยี่นุย     หยี่-นุย     
น้ำแข็ง    หยี่เค     หยี่-เค     
กาแฟ    ก่อฝี่     ก่อ-ฝี่     
กาแฟเย็น    ก่อฝี่เอ     ก่อ-ฝี่-เอ     
กาแฟร้อน    ก่อฝี่จาน     ก่อ-ฝี่-จาน     
นม    นุ่ก     นุ่ก     
ครีม    ไล     ไล     
น้ำผลไม้    แต็ดตี่ยี่     แต็ด-ตี่-ยี่     
เนื้อหมู    แว้ตตา     แว้ด-ตา     
ไก่    เจ้ดตา     แจ้ด-ตา     
ปลา    งา     งา     
เนื้อวัว    อเมตา     อะ-เม-ตา     
ผัก    ฮิมย่วน     ฮิม-ย่วน    

ช้อปปิ้งซื้อของ

ราคาเท่าไร     ซินนงเชเหล้าดง     ซิน-นง-เช-เหล้า-ดง     
ลดราคาได้ไหม    ซินนงโชวิดูลานะ     ซิน-นง-โช-วิ-ดู-ลา-นะ     
เงินทอน    โป๊ะแชนอาน     โป๊ะ-แชน-อาน     
เงินสด    โป๊ะแชน     โป๊ะ-แชน    
ราคาแพง    สินนงจิเย่     สิน-นง-จิ-เย่     
ราคาถูก    สินนงบ่เด่     สิน-นง-บ่อ-เด่     
ซื้อ    แวแม     แว-แม     
ไม่ซื้อ    บ่แวแม     บ่อ-แว-แม     
เสื้อผ้า    เอนจี     เอน-จี     
รองเท้า    แพนนะ     แพน-นะ     
เครื่องสำอางค์    เนียนาเลียน
เซียนเดฮา     เนีย-นา-เลียน- เซียน-เด-ฮา   ยา    เซ     เซ     
เครื่องใช้ไฟฟ้า    มีโต๊ะเปียนชี     มี-โต๊ะ-เปียน-ชี     
กระเป๋า    ปะตาเอ๊ะ     ปะ-ตา-เอ๊ะ     
กระเป๋าสตางค์    โบ๊ะลาเอ๊     โบ๊ะ-ลา-เอ๊     
หนังสือเดินทาง    มะโปงดีน     มะ-โปง-ดีน     
แว่นตา    แมยะก์หมั่น     แม-ยะ-หมั่น     
นาฬิกาข้อมือ    และก์ป๊ะก์หน่าหยี่     และ-ป๊ะ-หน่า-หยี่     
หมวก    โอ้วก์โท่วกื     โอ้ว-โท้ว     
กางเกง    เบาน์บี่     เบา-บี่     
น้ำหอม    เหย่-ฮเมว     เหย่-ฮะเมว     
ราคาพิเศษ    บ่าเล่าช่อ     อะ-ทู-เซเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เอไอเอส ,วิกิพีเดีย
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 117,894 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean