ลบ แก้ไข

ไทยเปิด “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งแรกในอาเซียน

 

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC 

ไทยเปิด “ศูนย์วัฒนธรรมอา
รัฐบาลไทยมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและชาวอาเซียนในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันสถาปนาอาเซียน โดยสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการให้ความรู้และกระบวนการเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับเทคโนโลยี รวมทั้งมีการจัดแสดงมรดกวัฒนธรรม อันล้ำค่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนและยังเป็นเวทีแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาติสมาชิกอื่นๆ ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นในประเทศของตน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนได้จัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีชีวิตใน6 ส่วน ได้แก่
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,651 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ