ลบ แก้ไข

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมยุทธศาสตร์และเป้าหมายแผน 5 ปี สุขภาพอาเซียน


ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประช
 

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขกลุ่มประเทศอาเซียน หรืออาเซียน ซอมเอชดี (ASEAN SOMHD) ให้สัมภาษณ์ว่า จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 10 ของกลุ่มประเทศอาเซียน (The 10th Senior Officials Meeting on Health Development - SOMHD) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสุขภาพของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,524 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ