วธ.เชิญช่างรัก-ช่างฝีมือดีทั่วอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดทำมรดกอัตลักษณ์อาเซียน
       
วธ.เชิญช่างฝีมือทั่วอาเซียน แลกความรู้จัดทำมรดกอัตลักษณ์อาเซียน

       
      นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้การเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปลายปี 2558 โดยกรมศิลปากร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเตรียมจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศหัวข้อ “มรดกอัตลักษณ์อาเซียน” ซึ่งจะเชิญผู้แทนในประเทศอาเซียนที่มีความรู้ด้านช่างแขนงต่างๆ เช่น ช่างรักจากกลุ่มสมาชิกอาเซียน อาทิ ช่างรักจากลาว เวียดนามและกัมพูชา เป็นต้น รวมถึงช่างฝีมือดีและผู้เชี่ยวชาญทางการแสดงและด้านวรรณกรรม มาร่วมประชุมเพื่อจัดทำองค์ความรู้อัตลักษณ์ของงานช่างของอาเซียนร่วมกัน ที่สำคัญเป็น การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวของงานช่างของแต่ละประเทศด้วย รวมทั้งนำเสนอผลงานและสาธิตการทำงานช่างในสาขาของประเทศต่างๆ ด้วย โดยกำหนดจัดสัมมนาเดือนกรกฎาคมนี้
       
       นายวีระ กล่าวว่า นอกจากการจัดสัมมนาดังกล่าวจะมีการหารือและระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดมหกรรมรามายณะอาเซียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดือนธันวาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยเชิญศิลปินทุกแขนงของแต่ละชาติอาเซียน เพื่อร่วมหาแนวทางในการแสดงโขนหรือว่ารามายณะ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงที่เป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมอาเซียน และมอบให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ กำหนดขอบเขตหรือตอนรายละเอียดการจัดแสดงรามายณะอาเซียน โดยให้ดำเนินการพร้อมๆ กับการจัดสัมมนาหัวข้อ “มรดกอัตลักษณ์อาเซียน” ของกรมศิลปากร พร้อมกันนี้ ได้มอบให้แต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบรายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
       
       นายวีระ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน บริเวณชั้น 3 ของหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ถนนราชดำเนินนั้น ขณะนี้กำลังเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงอาคารและพื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการ 8 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันก่อตั้งอาเซียนด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  
ASTVผู้จัดการออนไลน์
โดย Editor
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558
พิมพ์หน้านี้