ลบ แก้ไข

ฟันธงลอยตัวน้ําตาลปีหน้าจักรมณฑ์ย้ําต้องเดินตามข้อตกลงอาเซียน อุตฯเครื่องดื่มปรับตัว รับต้นทุนผลิตเพิ่ม

       

         นายจักรมณฑ์ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภายในสิ้นปี 2558 ซึ่งจะมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ไทยจะต้องลอยตัวราคาน้ําตาลในประเทศให้เป็นไปตามกลไกตลาดตามที่ไทยได้ลงนามความตกลงกับชาติสมาชิกอาเซียนไว้จึงขอให้ผู้บริโภคทําใจว่าราคาน้ําตาลในประเทศจะต้องเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าการปรับราคาน้ําตาลที่บริโภคในประเทศจะเพิ่มขึ้นไม่มากและเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่การลอยตัวน้ําตาลจะลดการลักลอบนําน้ําตาลในประเทศไปขายในประเทศเพื่อนบ้านที่ราคาน้ําตาลทรายสูงถึง 30-40 บาท/กก. 

        เมื่อมีการลอยตัว น้ําตาลทรายจะไม่ใช่สินค้าควบคุมราคาอีกต่อไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เข้าใจว่าประชาชนเตรียมใจรับเอาไว้แล้ว" นายจักรมณฑ์กล่าวนายจักรมณฑ์ยังกล่าวถึงผลการหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยที่เรียกร้องให้ยกเลิกการเก็บเงินจากผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องดื่มเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 5 บาท/กก. โดยระบุว่า ตอนนี้คงตอบเรื่องนี้ไม่ได้ว่าภายในปีนี้จะสามารถลดการเก็บเงินได้หรือไม่ เพราะในช่วงปลายปีหน้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะมีนโยบายปทรายตามกลไกตลาดโลก

       สมาคมพร้อมรับนโยบายปล่อยลอยตัวราคาน้ําตาลทราย ขณะที่ผู้บริโภคเองก็ต้องเตรียมใจรับเพราะเป็นเรื่องที่รู้กันมานาน แต่ในช่วงต้นอาจจะมีวิธีหรือมาตรการในการค่อยๆ ปรับขึ้นเหมือนราคาพลังงานก็ได้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบมากไป

        นายจักรมณฑ์กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอสมาคมที่ไม่สนับสนุนกับแนวคิดการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มตามค่าความหวานจากผู้ประกอบการโรงงาน เนื่องจากมองว่าน้ําตาลทรายเป็นสารอาหารที่จําเป็นตัวหนึ่ง ถ้าขาดหรือไม่กินเลยก็ไม่ได้แต่น่าจะเป็นการรณรงค์ลดการบริโภคน้ําตาลลงแทนจึงจะเหมาะกว่า

       นายประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์รองประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยกล่าวว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยมีการใช้น้ําตาลทราย 20-25% ของน้ําตาลทรายที่ใช้ในประเทศ หรือประมาณ7 แสนตัน หากมีการลอยตัวจะทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้พร้อม

ขอบคุณที่มา :   โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,343 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean