ประเทศฟิลิปปินส์ไปพม่าไม่มีต้องมีวีซ่านับจากมกราคมปีหน้า
ประเทศฟิลิปปินส์ไปพม่าไม

กระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมปีหน้า ชาวฟิลิปปินส์สามารถเดินทางไปยังพม่าได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า ตามข้อตกลงยกเว้นวีซ่าระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้

กระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่า ชาวฟิลิปปินส์ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถเข้าพม่าโดยไม่ต้องมีวีซ่า และพำนักอยู่ได้เป็นเวลาถึง 14 วันนับจากวันที่ 4 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป คาดว่า การยกเว้นวีซ่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างฟิลิปปินส์และพม่า การลงนามในข้อตกลงยกเว้นวีซ่าให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา มีขึ้นในระหว่างที่ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง เดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนฟิลิปปินส์อนุญาตให้ชาวพม่าพำนักในประเทศโดยไม่มีวีซ่าได้นานถึง 30 วัน ตามคำสั่งที่มีการลงนามตั้งแต่เมื่อปี 2503


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก mcot.net
โดย Editor Bow
วันที่ 29 ธันวาคม 2556
พิมพ์หน้านี้