ไทย-ลาว กระชับความสัมพันธ์พร้อมเร่งส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน

ไทย-ลาว กระชับความสัมพัน
 

นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่า นายสะเหลิมไซฯ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพลวัตให้แก่ความสัมพันธ์ไทย – ลาว โดยรัฐบาลลาวสนับสนุนการปฏิรูปตามโรดแม็ป และเห็นว่าความสงบและความเจริญก้าวหน้าของไทย เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาของ สปป.ลาว โดยสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า ความสัมพันธ์ทวิภาคีในปัจจุบันอยู่ในจุดที่ดีที่สุด และพร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 12 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้