กระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยทำวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศจีน

กระทรวงการต่างประเทศ เตื
 

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ยกเลิกการให้วีซ่าประเภทเมื่อเดินทางถึง (Visa on Arrival) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศต่าง ๆ รวม 12 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศไทย ว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเคยสามารถขอ Visa on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้