สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เชื่อมั่นศักยภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของไทยในอาเซียน

สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจอาเซียน - สหรัฐฯ (U.S.-ASEAN Business Council: USABC) นำโดย นายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน ประธาน USABC พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐ อาทิ Caterpillar, Chevron, eBay, PayPal, FedEx, UPS, Ford, Guardian, Time Warner, และ Coca-Cola เป็นต้น เพื่อหารือแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้