อาเซียนเปิดตัว "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์"                แนวคิด OVOP หรือ One Village, One Product เริ่มต้นที่จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่นในปี 1979 และกลายเป็นหนึ่งในโปรแกรมทางเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาค เนื่องจากวิธีการในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและตลาดโลก โดยแนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนในชนบทและเพิ่มรายได้ในท้องถิ่น รวมไปถึงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่ม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 16 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้