ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน 

                อาเซียนได้สร้างมาตรฐานทั่วไปสำหรับ 6สาขาอาชีพด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการบริการร้านอาหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ยกเว้นสาขาไกด์นำเที่ยว โดยประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นประเทศแรกที่สามารถใช้มาตรฐานในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบริษัทท่องเที่ยวเวียดนามเพื่อสร้างมาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังรับสมัครแรงงานที่มีคุณภาพจากประเทศอาเซียนอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้