ลบ แก้ไข

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา


การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด
 

รับทราบและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 – 24 มิถุนายน 2561 และให้เริ่มหักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนดังกล่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,837 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean