ลบ แก้ไข

ครม.เห็นชอบการฝึกร่วมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

ครม.เห็นชอบการฝึกร่วมศูน
 

การจัดการฝึกร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบร่างระเบียบปฏิบัติประจำของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และศูนย์ประสานงานนานาชาติ ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น
 
พื้นที่การฝึกร่วมฯ แบ่งพื้นที่เป็น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย
1.พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 14 มีจำนวน 4 สถานีฝึก ประกอบด้วย 1) สถานีอาคารถล่ม 2) สถานีพื้นที่ถูกตัดขาด 3) สถานีพื้นที่ตั้งค่ายผู้ประสบภัย และ 4) สถานีพื้นที่สารเคมีรั่วไหล
2.พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นสถานีการอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศ
3.พื้นที่เกาะสีชัง เป็นสถานีการอพยพผู้ประสับภัยทางทะเล
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,563 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean