ลบ แก้ไข

สหรัฐอเมริกาชื่นชมบทบาทไทยในความร่วมมือด้านการต่อต้านการลักลอบฆ่าสัตว์ป่า


สหรัฐอเมริกาชื่นชมบทบาทไ
 

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานความคืบหน้าการปราบปรามการลักลอบการค้าสัตว์ป่าประจำปี 2558 (Wildlife Trafficking Annual Progress Report) ซึ่งสหรัฐฯ ชื่นชมความร่วมมือกับไทยในด้านการต่อต้านการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าอาทิ การปราบปราม การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ห้ามบริโภคและลักลอบซื้อขายสัตว์ป่า รวมทั้ง บทบาทของไทยในการผลักดันประเด็นการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมายให้เป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

 

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,021 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ