ลบ แก้ไข

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงาน


 

            การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนของผู้เชี่ยวชาญในด้านสายงานต่างๆในประเทศไทยเป็นไปได้ว่าจะมีการแข่งขันที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของแรงงานฝีมือไทยภายใต้ความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดปัญหาแรงงานไทยจะสูญเสียตำแหน่งงานให้กับแรงงานต่างประเทศมากขึ้นและแรงไทยมีการอพยพไปทำงานในต่างประเทศมากจนขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ

            กลยุทธ์เพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนในสังคมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2012-2016) พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันในอาเซียนและตลาดโลกได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานอาเซียนในปี 2015 เป็นแรงผลักดันในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,068 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ