ลบ แก้ไข

พัฒนากรุงเทพฯให้เป็นมหานครอาเซียน

พัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเป็น            กรุงเทพมหานครจะถูกแผนปฏิบัติการในการพัฒนา เพื่อทำให้กรุงเทพฯกลายเป็นมหานครอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาจะเน้นไปที่พื้นที่ต่างๆในด้านการค้าการลงทุน, วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 7 พื้นที่เพื่อการพัฒนา

            พื้นที่แรก คือพื้นที่แห่งการค้า โดยจะมีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการจัดตั้งศูนย์ SMEs แห่งอาเซียนและศูนย์การค้าสินค้า OTOP โดยจะเปิดบริการในกรุงเทพฯ

            พื้นที่ที่สอง คือพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม โดยจะให้บริการผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลและการให้บริการพิเศษสำหรับชาวมุสลิม โดยจะมีการฝึกอบรมภาษามลายูและภาษาอาหรับ เพื่อการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนามัสยิดและร้านอาหารฮาลาลในบริเวณกรุงเทพฯ

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,892 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ