ลบ แก้ไข

เตรียมเพิ่มจำนวนวิศวกรไทยเพื่อเตรียมการสำหรับ AEC

เตรียมเพิ่มจำนวนวิศวกรไท            ประเทศไทยกำลังเร่งการผลิตวิศวกรที่มีระดับสามัญวิศวกรจากสภาวิศวกร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระภายในประเทศกลุ่มอาเซียนในปี 2015 โดย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพหรือ MRA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระ

            สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยแบ่งวิศวกรออกเป็น4 กลุ่ม คือ ผู้ช่วยวิศวกร, รองวิศวกร, วิศวกรระดับสามัญและวิศวกรอาวุโส โดยในบรรดา 4 กลุ่ม จำนวนรองวิศวกรมีปริมาณมากที่สุดส่วนวิศวกรระดับสามัญนั้นมีเพียง 25,000 คน ซึ่งวิศวกรระดับสามัญและวิศวกรอาวุโสมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระภายในประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยวิศวกรระดับสามัญครอบคลุม 7 สาขาคือ วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,892 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ