ลบ แก้ไข

Single Visa ระหว่างสมาชิกอาเซียน


            รัฐบาลไทยได้แสดงความเห็นในการสนับสนุนการทำงานเพื่อสร้าง Single visa ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศ เพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวในเอเชีย โดยการเกิดขึ้นของ Single visa ในอาเซียนจะครอบคลุม 10 ประเทศและ 6ประเทศคู่ค้า คือ จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดย Single visa จะอำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            เนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลบังคับใช้ในปี 2015 ทำให้กลุ่มประเทศสมาชิกต้องรีบหารือในข้อตกลงที่จะสร้าง Single visa ในอาเซียนสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวนอกกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,634 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ