ลบ แก้ไข

ประเทศไทยกับบทบาทด้านความปลอดภัยด้านอาหารในอาเซียน

ประเทศไทยกับบทบาทด้านควา

 

            กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับความไว้วางใจในบทบาทของผู้นำในการปกป้องอันตรายด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและองค์การอนามัยโลก สำหรับความสำเร็จในการให้หลักประกันด้านความปลอดภัยของอาหาร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดทำร่างแผนอาหารอาเซียน เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่อาเซียนในการตรวจสอบและการควบคุมอาหารในประเทศของตน

           เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาชี้ให้เห็นว่า ในขณะนี้ทั้งโลกได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารในแต่ละปีมากขึ้น  โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายและน้ำที่ปนเปื้อน 1.8 ล้านคน ซึ่งส่วนใดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินถึง 3.5 พันล้านบาทต่อปี

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,550 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ