ลบ แก้ไข

เพิ่มการผลิตและแรงงานไทยเพื่อการเตรียมการสำหรับประชาคมอาเซียน

Increase in the Producti
 

            รัฐบาลได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจมากขึ้นกับการเพิ่มคุณภาพของแรงงานไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่า คุณภาพของแรงงานจะเป็นจุดขายสำคัญของแรงงานไทยและกระทรวงแรงงานมีความเห็นที่จะพยายามเพิ่มปริมาณแรงงานไทย

            การเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานไทย เพื่อการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำรายวัน 300 บาทต่อวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 โดยกระทรวงแรงงานมีการกระตุ้นให้ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัยและยกระดับทักษะแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

อ่านต่อ


 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,563 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ