ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีไทยไปบรูไนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23

Prime Minister to Visit

 

            นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศอาเซียนอื่นๆจะเข้าร่วมการประชุมกับคู่ค้าที่สำคัญ คือ จีน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, อินเดียและสหรัฐอเมริกา


            ประชุมที่จะเกิดขึ้นจะผลักดันอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา นอกจากนี้ยังจะให้โอกาสผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 9,189 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2558ถือเป็นอีกบทบาทสำคัญที่หลายภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อมรับมือ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมรองรับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติ...
  by Editor
 • ภาพแฟ้มเอเอฟพี ปี 2556 ชาวเขาเผ่าม้งเดินอยู่บนคันนาบนภูเขาในจ.เอียนบ่าย ทางภาคเหนือของเวียดนาม ชาวเขากลุ่มหนึ่งจากที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนามได้หลบหนีข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชา...
  by Editor
 • สำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ย่อมถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย กระบวนการดังกล่าวจะสามารถขยายความร่วมมือ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน...
  by Editor
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ ขอแจ้งให้ท่านทราบ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด ทางเว็บไซต์ www.uasean.com และ/หรือ mobile app. แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ