ลบ แก้ไข

กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มอาเซียน

Government Public Relati

 

            รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างการประเทศเป็นประธานในการเตรียมการสำหรับประชาคมอาเซียน ภายใต้การดำเนินงานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียน

            ในการส่งเสริมความตระหนักที่มากขึ้นของการเป็นประชาคมอาเซียนจะเน้นที่สามเสาหลักของอาเซียน คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมการเมืองและความมั่นคง, ชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,374 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ