ลบ แก้ไข

ผู้นำชาวพุทธเรียกร้องให้มีการส่งเสริมการศึกษาต้อนรับAEC



 

            ผู้นำชาวพุทธเรียกร้องให้มีการบูรณาการภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมระหว่างโรงเรียนและสาขาวิชา โดยการใช้มาตรการจริยธรรมและความรู้สึกของชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาความรู้ให้เท่าทันก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            โดยทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผู้นำชาวพุทธจะส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรพัฒนามุมมองของการเป็นพลเมืองโลกและการทำงานร่วมกัน 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 8,240 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ